Hỏi: Đầu thế kỉ XIX, Nam Phi chịu sự thống trị của nước thực dân nào?

Hỏi: Đầu thế kỉ XIX, Nam Phi chịu sự thống trị của nước thực dân nào?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Đức

Hướng dẫn

Đến đầu thế kỉ XIX, người Anh đã chiếm xứ Kếp từ tay người Hà Lan. Năm 1910, Liên bang Nam Phi được thành lập nằm trong khối Liên hiệp Anh.

Đáp án cần chọn là: A