Hỏi: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào

Hỏi: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào

A. Huỳnh Thúc Kháng

B. Hồ Chí Minh

C. Tôn Đức Thắng

D. Võ Nguyên Giáp

Hướng dẫn

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi sang Pháp. Tức là phải lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Điều “bất biến” mà chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhắc đến là độc lập dân tộc

Đáp án cần chọn là: B