Hỏi: Điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

Hỏi: Điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Bị tàn phá và thiệt hại nặng nề về người và của.

B. Phụ thuộc chặt chẽ vào các nước châu Âu.

C. Thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.

D. Nhanh chóng khôi phục kinh tế và phát triển.

Hướng dẫn

Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ thu được nhiều món lợi khổng lồ, vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

Đáp án cần chọn là: C