Hỏi: Loại quả nào đã được quân dân ta sử dụng như một loại vũ khí trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947?

Hỏi: Loại quả nào đã được quân dân ta sử dụng như một loại vũ khí trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947?

A. Bưởi

B. Dừa

C. Cam

D. Chanh

Hướng dẫn

Để dụ địch vào trận địa mai phục trên sông Lô, trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, quân dân ở Đoan Hùng đã sử dụng những quả bưởi sơn đen giả làm thủy lôi.

Đáp án cần chọn là: A