Hỏi: Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 – 1973?

Hỏi: Mĩ đã có hành động gì để thực hiện “Chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 – 1973?

A. Tạo áp lực quân sự, buộc các nước tư bản sau chiến tranh phải phục tùng Mĩ.

B. Cùng với Anh, Pháp chiến đấu bảo vệ hệ thống thuộc địa cũ trên thế giới.

C. Kêu gọi các nước tư bản Đồng minh thiết lập nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở các nước thế giới thứ ba.

D. Phát động cuộc “Chiến tranh lạnh”, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước.

Hướng dẫn

Để thực hiện “chiến lược toàn cầu” trong những năm 1945 – 1973, Mỹ phát động các cuộc “Chiến tranh lạnh” chống Liên Xô và các nước XHCN, gây ra các cuộc chiến tranh cục bộ, can thiệp vào nội bộ nhiều nước. Những chính sách của Mĩ đạt được một số thành quả nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn, thiệt hại.

Đáp án cần chọn là: D