Hỏi: Mỹ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới vào thời gian nào?

Hỏi: Mỹ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới vào thời gian nào?

A. Từ năm 1945-1975.

B. Từ năm 1950-1975.

C. Từ năm 1918-1945.

D. Từ năm 1945-1950.

Hướng dẫn

Mỹ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới trong giai đoạn từ năm 1945-1950: chiếm hơn 56% sản lượng công nghiệp toàn thế giới, nắm trong tay ¾ dự trữ vàng của thế giới…

Đáp án cần chọn là: D