Hỏi: Năm 1922, công nhân viên chức ở các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi quyền lợi gì?

Hỏi: Năm 1922, công nhân viên chức ở các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi quyền lợi gì?

A. Tăng lương giảm giờ làm.

B. Đòi tăng lương, đóng bảo hiểm.

C. Chống đánh đập công nhân.

D. Đòi nghỉ chủ nhật có trả lương.

Hướng dẫn

Công nhân, viên chức ở các sở công thương của tư bản Pháp ở Bắc Kì vào năm 1922 đấu tranh đòi nghỉ chủ nhật có trả lương.

Đáp án cần chọn là: D