Hỏi: Năm 1969, con người đã đạt được thành tựu gì trong công cuộc chinh phục vũ trũ?

Hỏi: Năm 1969, con người đã đạt được thành tựu gì trong công cuộc chinh phục vũ trũ?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo

B. Đưa con người bay vào vũ trụ

C. Đưa con người lên mặt trăng

D. Đưa con người lên sao Hỏa

Hướng dẫn

Năm 1969, Mỹ trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa được con người lên Mặt trăng.

Đáp án cần chọn là: C