Hỏi: Năm 1969, Mĩ đã đạt được thành tựu gì nổi bật về khoa học – kĩ thuật?

Hỏi: Năm 1969, Mĩ đã đạt được thành tựu gì nổi bật về khoa học – kĩ thuật?

A. Tiến hành cuộc “cách mạng xanh

B. Chế tạo ra công cụ sản xuất mới

C. Đưa con người lên mặt trăng

D. Tạo ra cừu Đô-li

Hướng dẫn

Năm 1969, Mỹ trở thành nước đầu tiên trên thế giới đưa được con người lên Mặt trăng.

Đáp án cần chọn là: C