Hỏi: Ngày 10 – 10 – 1954 diễn ra sự kiện quan trọng gì ở Việt Nam?

Hỏi: Ngày 10 – 10 – 1954 diễn ra sự kiện quan trọng gì ở Việt Nam?

A. Pháp rút khỏi Hà Nội, bộ đội ta vào tiếp quản thủ đô

B. Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô

C. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng

D. Pháp rút quân khỏi miền Nam

Hướng dẫn

Ngày 10-10-1954, Pháp rút khỏi Hà Nội, quân đội Việt Nam tiến vào tiếp quản thủ đô trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng

Đáp án cần chọn là: A