Hỏi: Nguyên nhân nào không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX?

Hỏi: Nguyên nhân nào không đưa đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Sự vươn lên cạnh tranh mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu.

B. Kinh tế Mỹ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Tác động của chủ nghĩa khủng bố.

Hướng dẫn

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của kinh tế Mỹ từ những năm 70 của thế kỉ XX như: nền kinh tế vấp phải các cuộc suy thoái, khủng hoảng, sự vươn lên cạnh tranh gay gắt của Nhật Bản và Tây Âu cùng với đó là sự tiêu tốn ngân sách khi đeo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

Đáp án cần chọn là: D