Hỏi: Phong trào “Đồng khởi” nổ ra tiêu biểu ở tỉnh nào?

Hỏi: Phong trào “Đồng khởi” nổ ra tiêu biểu ở tỉnh nào?

A. Long An

B. Bến Tre

C. Tiền Giang

D. Tây Ninh

Hướng dẫn

Phong trào nổi dậy của quần chúng, từ chỗ lẻ tẻ ở từng địa phương như Vĩnh Thạnh, Bác Ái (2-1959), Trà Bồng (8-1959). Sau đó lan rộng khắp miền Nam thành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng Khởi”, tiêu biểu ở Bến Tre.

Đáp án cần chọn là: B

C. MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965)