Hỏi: Trước tình hình phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển Mĩ đã có hành động gì để ổn định tình hình?

Hỏi: Trước tình hình phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển Mĩ đã có hành động gì để ổn định tình hình?

A. Tiến hành đảo chính lật đổ chính quyền Diệm- Nhu

B. Tăng cường lực lượng đàn áp phong trào đấu tranh

C. Tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược

D. Cuộc trưng cầu dân ý để loại bỏ chính quyền Ngô Đình Diệm

Hướng dẫn

Trong bối cảnh phong trào cách mạng miền Nam dâng cao, ngày 1-11-1963, Mĩ đã giật dây các tướng lĩnh lật đổ chính quyền của anh em Diệm- Nhu với hi vọng ổn định tình hình

Đáp án cần chọn là: A