Hỏi: Vì sao kế hoạch 5 năm (1961-1965) đang thực hiện lại bị gián đoạn?

Hỏi: Vì sao kế hoạch 5 năm (1961-1965) đang thực hiện lại bị gián đoạn?

A. Do có hạn chế nên bị đình chỉ thực hiện

B. Do Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc

C. Do kế hoạch không đạt hiệu quả trong thực tế

D. Do vấp phải sự phản đối của nhân dân

Hướng dẫn

Kế hoạch 5 năm (1961-1965) đang được thực hiện có kết quả thì ngày 7-2-1965, Mĩ chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.Kế hoạch 5 năm (1961-1965) bị gián đoạn

Đáp án cần chọn là: B