Hướng dẫn bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2

Ngoài phương pháp đại số, muốn giải phương trình bậc 2 ta còn 1 cách khác cho kết quả chính xác, nhanh. Đó là bấm máy tính casio, Hôm nay toán học sẽ hướng dẫn bạn bấm máy tính casio FX580 – VN để giải phương trình bậc 2

1. Thao tác bấm máy tính casio giải phương trình bậc 2

Bước 1: Để cho máy tính giải được phương trình bậc 2 thì bạn bấm máy như sau

Giải phương trình bậc 2 bằng máy tính casio

Khi này màn hình hiện

Cách giải phương trình bậc 2 trên máy tính

Bước 2: Nhập các hệ số a, b, c

Bước 3: Bấm phím = thì màn hình máy tính hiện nghiệm của phương trình

Lưu ý: Sau mỗi lần nhập hệ số ta cần bấm phím =

2. Ví dụ minh họa

Giải phương trình bậc 2 sau bằng máy tính casio fx580 – VN

a) x2 – 6x + 3 = 0

b) x2 – 6x + 9 = 0

c) 5x2 – 7x – 16 = 0

d) – 5x2 + 6x – 300 = 0

Lời giải

a) x2 – 6x + 3 = 0

Bạn thao tác bấm máy như sau

Cách bấm phương trình bậc 2

Kết luận: Phương trình x2 – 6x + 3 = 0 có 2 nghiệm là x1 = 3 + $\sqrt 6 $ và x2 = 3 – $\sqrt 6 $

b) x2 – 6x + 9 = 0

Thao tác bấm máy như sau

Cách giải phương trình bậc 2 trên máy tính casio fx580 vn

Kết luận: Phương trình x2 – 6x + 9 = 0 có nghiệm kép là x1 = x2 = 3

c) 5x2 – 7x – 16 = 0

Thao tác bấm máy tính casio fx 580vn

Cách tách phương trình bậc 2 bằng máy tính

Kết luận: Phương trình 5x2 – 7x – 16 = 0 có 2 nghiệm là ${x_1} = \frac{{7 + 3\sqrt {41} }}{{10}}$ và ${x_1} = \frac{{7 – 3\sqrt {41} }}{{10}}$

d) – 5x2 + 6x – 300 = 0

Thao tác bấm máy tính như sau

Cách giải phương trình bậc 2 bằng máy tính casio fx580vn

Kết luận: Phương trình – 5x2 + 6x – 300 = 0 vô nghiệm hay nói cách khác có 2 nghiệm phức (lên lớp 12 các bạn sẽ được học)

Trên đây là toàn bộ bài viết hướng dẫn bấm máy tính casio fx – 580vn để giải phương trình bậc 2. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết thêm được 1 cách giải phương trình bậc 2 cho kết quả chính xác mà không mất thời gian. Chúc bạn học tốt.