Ion Ca$^{++}$ khi kết hợp với nước thì làm cho tính thấm vào tế bào:

Ion Ca$^{++}$ khi kết hợp với nước thì làm cho tính thấm vào tế bào:

A. Giảm thêm

B. Tăng thêm

C. Không thêm

D. Chưa xác định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng