Khe hở đầu nối mối hàn giáp mối vát cạnh chữ “V” khi gá lắp phụ thuộc vào:

Khe hở đầu nối mối hàn giáp mối vát cạnh chữ “V” khi gá lắp phụ thuộc vào:

A. Loại que hàn điện một chiều hay xoay chiều 

B. Loại máy hàn điện một chiều hay xoay chiều

C. Trình độ tay nghề thợ hàn

D. Phương pháp hàn, Đường kính que hàn lớp lót theo bảng quy trình

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng