Khi bào chế thuốc đặt, trước khi đổ khuôn cần để khối thuốc nguội đến gần nhiệt độ đông đặc nhằm:

Khi bào chế thuốc đặt, trước khi đổ khuôn cần để khối thuốc nguội đến gần nhiệt độ đông đặc nhằm:

A. Hạn chế hiện tượng dính viên vào khuôn 

B. Hạn chế hiện tượng nứt viên 

C. Để thuốc đông rắn từ từ sau khi đổ khuôn, tránh lắng đọng hoạt chất 

D. A, B, C đều

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng