Khi bào chế thuốc đạn với cấu trúc hỗn dịch, khi để nguội cần:

Khi bào chế thuốc đạn với cấu trúc hỗn dịch, khi để nguội cần:

A. Để yên để tránh lắng đọng hoạt chất 

B. Để yên để tránh tạo bọt 

C. Khuấy đều để thuốc mau nguội

D. Khuấy đều để tránh hoạt chất lắng đọng hoạt chất

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng