Khi công nhân hàn đang làm việc phải hết sức tránh bị điện giật. Do đó, trong quá trình thao tác phải có những biện pháp sau đây:

Khi công nhân hàn đang làm việc phải hết sức tránh bị điện giật. Do đó, trong quá trình thao tác phải có những biện pháp sau đây:

A. Vỏ ngoài của máy hàn và cầu dao phải tiếp đất tốt

B. Tất cả những dây dẫn dùng để hàn phải được cách điện tốt

C. Tay cầm của kìm hàn, găng tay, quần áo làm việc và giầy phải khô ráo

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng