Khi dây dẫn điện cao áp rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng, cấm mọi người đến gần phạm vi:

Khi dây dẫn điện cao áp rơi xuống đất hoặc còn lơ lửng, cấm mọi người đến gần phạm vi:

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng