Khi điều chế tá dược gelatin glycerin cần lưu ý:

Khi điều chế tá dược gelatin glycerin cần lưu ý:

A. Không đun hỗn hợp quá 50oc vì ảnh hưởng tới khả năng tạo gel của gelatin

B. Tỷ lệ gelatin glycerin và nước có thể thay đổi chút ít cho phù hợp với tính chất của dược chất và điều kiện khí hậu khác nhau.

C. Tá dược này rất bền, không cần thêm chất bảo quản sau khi pha chế

D. Tất cả đều

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng