Khi dược chất là long não (camphor), chất dẫn là nƣớc cất, phương pháp tốt nhất để tạo hỗn dịch mịn là:

Khi dược chất là long não (camphor), chất dẫn là nƣớc cất, phương pháp tốt nhất để tạo hỗn dịch mịn là:

A. Nghiền long não cho mịn với cồn cao độ

B. Phương pháp phân tán cơ học

C. Phương pháp ngưng kết do phản ứng hóa học 

D. Phương pháp ngưng kết do thay đổi dung môi

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng