Khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận có hiện tượng đào thải các cơ quan, mô của người cho vì:

Khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận có hiện tượng đào thải các cơ quan, mô của người cho vì:

   

A. Các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” nhờ cấu trúc màng sinh chất có glicôprôtêin.       

B. Màng sinh chất có các prôtêin thụ thể thu nhận thông tin cho tế bào.       

C. Do màng sinh chất có tính linh động.

D. Màng sinh chất có tính bán thấm.      

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng