Khi hệ số kéo trong bộ truyền đai ψ < ψ$_{0}$ thì đường cong trượt là:

Khi hệ số kéo trong bộ truyền đai ψ < ψ$_{0}$ thì đường cong trượt là:

A. Đường cong bậc hai

B. Đường bậc nhất

C. Đường cong bậc ba

D. Đường cong có hệ số góc tăng dần

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng