Khi nhuộm màu bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu gì? 

Khi nhuộm màu bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu gì? 

A. Xanh

B. Vàng

C. Tím

D. Đỏ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng