Khi nhuộm màu bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu gì?

Khi nhuộm màu bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu gì?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Vàng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng