Khi vận tốc bộ truyền đai thang quá lớn (>30m/s) sẽ gây ra hiện tượng:

Khi vận tốc bộ truyền đai thang quá lớn (>30m/s) sẽ gây ra hiện tượng:

A. tạo dao động xoắn dây đai

B. tăng lực ly tâm & làm nóng đai

C. giảm hiệu suất & tuổi thọ bộ truyền

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng