Kích thích khách hàng mua nhiều hơn là hoạt động:

Kích thích khách hàng mua nhiều hơn là hoạt động:

A. Đóng gói

B. Khuyến mãi

C. Bán hàng

D. Quảng cáo

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng