Kỹ thuật an toàn đối với đất đèn là phải:

Kỹ thuật an toàn đối với đất đèn là phải:

A. Đất đèn phải được bảo quản trong những nhà cao ráo, tránh mưa hắt

B. Nhà chứa đất đèn phải có đầy đủ các phương tiện chữa cháy

C. Khi vận chuyển đất đèn, phải thật nhẹ nhàng tránh va chạm

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng