Lizoxom có nguồn gốc từ đâu và có chức năng gì:

 Lizoxom có nguồn gốc từ đâu và có chức năng gì:

A. Ti thể/ Hô hấp kị khí

B. Bộ máy Golgi và lưới nội chất hạt / Tiêu hóa các bào quan già

C. Trung tâm tổ chức vi ống/ Tích trữ ATP4

D. Vi khuẩn cùng sinh hóa/ Di truyền ngoài nhân

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng