Loại tá dược Witepsol có nhiệt độ nóng chảy cao thích hợp với vùng nhiệt đới:

Loại tá dược Witepsol có nhiệt độ nóng chảy cao thích hợp với vùng nhiệt đới:

A. Witepsol H 

B. Witepsol S 

C. Witepsol E 

D. Witepsol W

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng