Lõi thép của máy biến áp có thể được làm từ các vật liệu:

Lõi thép của máy biến áp có thể được làm từ các vật liệu:

A. Nhôm

B. Kim loại

C. Đồng

D. Sắt từ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng