Lòng trung thành của khách hàng là:

Lòng trung thành của khách hàng là:

A. Tin tưởng ở sản phẩm, mua khi có nhu cầu

B. Tự nguyện cung cấp thông tin phản hồi

C. Sẵn lòng lựa chọn sản phẩm, thương hiệu của người sản xuất trước những cám dỗ của đối thủ cạnh tranh

D. Bỏ qua hoặc chấp nhận những sa sút nhất thời về sản phẩm/dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng