Lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây:

 Lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây:

A. Tổng hợp lipid

B. Điều hòa sự giải phóng đường từ gan ra máu

C. Giải độc tố.

D. Tổng hợp Protein tiết ra ngoài tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng