Lượng phát thải bụi tại các nguồn cố định ít được sinh ra bởi quá trình:

Lượng phát thải bụi tại các nguồn cố định ít được sinh ra bởi quá trình:

A. Đốt nhiên liệu bằng than trong các lò cố định

B. Đốt dầu tại các nhà máy điện, lò dân dụng

C. Đốt các loại phế thải rắn

D. Đốt nhiên liệu bằng xăng dầu trong động cơ đốt trong

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng