Luồng thổi đặc được tạo thành do không khí đi ra từ miệng thổi có hình:

Luồng thổi đặc được tạo thành do không khí đi ra từ miệng thổi có hình:

A. Hình tròn 

B. Hình vuông 

C. Hình chữ nhật 

D. Hình chữ nhật,hình vuông, hình tròn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng