Máy điện có rất nhiều loại khác nhau, sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, giao thông vận tải, trong sản xuất và đời sống. Có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau: theo công suất, theo cấu tạo, theo loại dòng điện, theo nguyên lý làm việc,…

Máy điện có rất nhiều loại khác nhau, sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, giao thông vận tải, trong sản xuất và đời sống. Có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau: theo công suất, theo cấu tạo, theo loại dòng điện, theo nguyên lý làm việc,…

Theo nguyên lý biến đổi năng lượng ta có 2 loại máy điện:

A. máy điện tĩnh và máy điện quay.

B. máy điện 1 chiều và máy điện xoay chiều

C. máy điện đồng bộ và máy điện không đồng bộ

D. máy phát điện và động cơ điện

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng