Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và tương tác giữa từ trường và dòng điện. Máy điện dùng để:

Máy điện là thiết bị điện từ, nguyên lý làm việc dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và tương tác giữa từ trường và dòng điện. Máy điện dùng để:

A. biến đổi các dạng năng lượng khác nhau thành điện năng (máy phát điện)

B. biến đổi điện năng thành cơ năng (động cơ điện)

C. biến đổi các thông số điện năng như điện áp, dòng điện , tần số, v.v…

D. cả 3 tính chất a,b,c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng