Máy phát điện đồng bộ tạo điện áp lối ra với dải tần có thể điều chỉnh trong khoảng từ 50 – 100 Hz. Xác định phạm vi biến thiên vận tốc của rotor nếu số cặp cực 2p = 8.

Máy phát điện đồng bộ tạo điện áp lối ra với dải tần có thể điều chỉnh trong khoảng từ 50 – 100 Hz. Xác định phạm vi biến thiên vận tốc của rotor nếu số cặp cực 2p = 8.

A. 750 – 1500 vg/ph

B. 375 – 750 vg/ph

C. 187,5 – 375 vg/ph

D. 625 – 1250 vg/ph

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng