Mối hàn góc là mối hàn của các mối ghép hàn:

Mối hàn góc là mối hàn của các mối ghép hàn:

A. chồng

B. chữ T

C. góc

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng