Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường nhưng họ sinh được 1 người con gái có dạng XO và biểu hiện bệnh mù màu. Có thể giải thích hiện tượng trên bằng cơ chế nào sau đây nếu giả thuyết rằng không xảy ra đột biến gen?

Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường nhưng họ sinh được 1 người con gái có dạng XO và biểu hiện bệnh mù màu. Có thể giải thích hiện tượng trên bằng cơ chế nào sau đây nếu giả thuyết rằng không xảy ra đột biến gen?

A. Có rối loạn phân bào giảm phân I ở mẹ

B. Có rối loạn phân bào giảm phân II ở mẹ

C. Có rối loạn phân bào giảm phân ở bố

D. Chưa đủ điều kiện để xác định

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng