MTOC (Microtuble Organizing Center – trung tâm tổ chức vi ống) là tên gọi khác của bộ phận nào?

MTOC (Microtuble Organizing Center – trung tâm tổ chức vi ống) là tên gọi khác của bộ phận nào?

A. Trung tử.

B. Diệp lục.

C. Ty thể.

D. Trung thể.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng