Mục đích của liệu pháp gen là nhằm:

Mục đích của liệu pháp gen là nhằm:

A. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô

B. khắc phục các sai hỏng di truyền

C. thêm chức năng mới cho tế bào

D. cả A, B và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng