Mục đích đóng thuốc vào nang:

Mục đích đóng thuốc vào nang:

A. Che dấu mùi vị khó chịu của dược chất 

B. Bảo vệ dược chất tránh tác động bất lợi của ngoại môi như ẩm, ánh sáng 

C. Hạn chế tương kỵ của dược chất 

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng