Muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì:

Muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì:

A. Nước sẽ thẩm thấu vào màng tế bào làm cho tế bào trương lên khiến cho rau không bị héo.

B. Nước khuếch tán từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao.

C. Do sự chênh lệch nồng độ chất tan ở trong và ngoài tế bào.

D. Nước vận chuyển chủ động qua màng tế bào.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng