Người mắc hội chứng Tớcnơ sẽ có biểu hiện nào dưới đây:

Người mắc hội chứng Tớcnơ sẽ có biểu hiện nào dưới đây:

A. Chậm phát triển trí tuệ, cơ thể phát triển không bình thường, không có con, cổ ngắn, gáy rộng và phẳng, khe mắt xếch, lông mi ngắn và thưa, lưỡi dài và dày, ngón tay ngắn

B. Người nữ, lùn,cổ ngắn, ngực gồ, không có kinh nguyệt, vú không phát triển, âm đạo hẹp, dạ con nhỏ, trí tuệ kém phát triển

C. Người nam, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, vô sinh, trí tuệ chậm phát triển

D. Người nữ, buồng trứng, dạ con không phát triển, rối loạn kinh nguyệt, không có con

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng