Người nuôi cá mua thức ăn thuỷ sản của một công ty căn cứ vào:

Người nuôi cá mua thức ăn thuỷ sản của một công ty căn cứ vào:

A. Sựa ưa thích nhãn hiệu nổi tiếng

B. Mức giá của một đơn vị sản phẩm

C. Quan hệ giữa người bán và người mua

D. Giá trị dành cho người mua

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng