Nguvên lý di truvển nào cho phép dự đoán được xác suất người màng gen ở thế hệ sau:

Nguvên lý di truvển nào cho phép dự đoán được xác suất người màng gen ở thế hệ sau:

A. di truyền đơn gen do 2 alen

B. di truyền đa gen

C. di truyền đa nhân tố

D. di truyền đa alen

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng