Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trượt hình học:

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trượt hình học:

A. lực kéo

B. lực căng ban đầu

C. lực ma sát

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng